Sony Xperia T2 Ultra - Бавно говорене

background image

Бавно говорене

Функцията за бавно говорене забавя речта на отсрещната страна, докато разговаряте.

Разрешаване или забраняване на бавното говорене

1

На Начален екран натиснете .

2

Намерете и натиснете Настройки > Обаждания.

3

Преместете плъзгача до Забавяне на разговора на позиция за включване или
изключване.

128

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.