Sony Xperia T2 Ultra - Голям текст

background image

Голям текст

Можете да активирате опцията за голям текст, за да увеличите размера, зададен по подразбиране
на текста, показван от устройството.

Разрешаване или забраняване на голям текст

1

На Начален екран натиснете .

2

Намерете и натиснете Настройки > Достъпност.

3

Плъзнете плъзгача до Голям шрифт на текста.