Sony Xperia T2 Ultra - Корекция на цвета

background image

Корекция на цвета

Настройката за корекция на цвета регулира начина, по който се показват цветовете на екрана за
потребители с далтонизъм или такива, които по-трудно различават цветовете.

Активиране на корекция на цвета

1

На Начален екран натиснете .

2

Намерете и натиснете Настройки > Достъпност > Коригиране на цветовото
пространство
.

3

Натиснете превключвателя за включване и изключване.

4

Натиснете Режим на коригиране, след което изберете подходящата цветова
чувствителност.

Корекцията на цвета към момента е експериментална функция и е възможно да се
отрази на работата на устройството.