Sony Xperia T2 Ultra - Опростен начален екран

background image

Опростен начален екран

Опростеният начален екран е алтернативен начален екран, който показва вашите най-използвани
приложения както и гласово набиране за бързо обаждане на конкретни контакти. Той също така
включва и по-едър шрифт и икони на предварително инсталираните приложения като "Контакти",
"Съобщения" и "Календар".

Активиране на опростен начален екран

1

На Начален екран натиснете .

2

Намерете и натиснете Настройки > Начало > Опростен начален екран.

3

Следвайте инструкциите на екрана, след което натиснете OK.

Превключване към стандартния начален екран

На Начален екран натиснете Настройки > Изход от „Опростен начален
екран“
> OK.

127

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.