Sony Xperia T2 Ultra - Режим на текстофон (Телефонна пишеща машина)

background image

Режим на текстофон (Телефонна пишеща машина)

Функцията за текстофон (Телефонна пишеща машина) във вашето устройство позволява на хора,
които са глухи, със затруднен слух или които имат речеви или езикови затруднения, да
комуникират чрез текстофон или услуга за предаване на данни.

Разрешаване на режим на текстофон

1

На Начален екран натиснете .

2

Намерете и натиснете Настройки > Обаждания > TTY режим.

3

Изберете приложимия режим на текстофон.