Sony Xperia T2 Ultra - Съвместимост със слухови апарати

background image

Съвместимост със слухови апарати

Опцията за съвместимост със слухови апарати гарантира, че звукът от устройството работи със
стандартните слухови апарати.

Разрешаване или забраняване на съвместимост със слухови апарати

1

На Начален екран натиснете .

2

Намерете и натиснете Настройки > Обаждания.

3

Плъзнете плъзгача до Hearing aids.