Sony Xperia T2 Ultra - TalkBack

background image

TalkBack

TalkBack представлява услуга за прочитане на екрана за потребители с проблеми със зрението.
TalkBack използва речева обратна връзка, за да опише всички събития или действия, които се
извършват от вашето устройство с Android. TalkBack описва потребителския интерфейс и изчита
наглас грешките в софтуера, известията и съобщенията.

Активиране на TalkBack

1

На Начален екран натиснете .

2

Намерете и натиснете Настройки > Достъпност > TalkBack.

3

Натиснете превключвателя за включване и изключване, след което натиснете OK.

За да промените предпочитанията си относно реч, обратна връзка и реакция при
докосване в TalkBack, натиснете Настройки.

TalkBack

извежда ръководство веднага щом активирате функцията. За да излезете от

ръководството, натиснете бутона Изход двукратно.

Забраняване на TalkBack

1

От Начален екран натиснете двукратно .

2

Открийте и натиснете двукратно Настройки > Достъпност > TalkBack.

3

Натиснете двукратно ключа за включване и изключване и след това натиснете двукратно
OK

.