Sony Xperia T2 Ultra - Екран с приложения

background image

Екран с приложения

Екранът с приложения, който се отваря от началния екран, съдържа предварително
инсталираните в устройството ви приложения, както и тези, които вие изтегляте.

Разглеждане на всички приложения в екрана с приложения

1

От началния екран натиснете .

2

Прелистете наляво или надясно в екрана с приложения.

Отваряне на приложение от екрана с приложения

Прелистете наляво или надясно, за да намерите приложението, след което го натиснете.

Търсене на приложение в екрана с приложения

1

Когато екранът с приложения е отворен, натиснете .

2

Въведете името на приложението, което искате да потърсите.

Отваряне на менюто на екрана с приложения

Когато екранът с приложения е отворен, плъзнете левия край на екрана надясно.

Преместване на приложение в екрана с приложения

1

За да отворите менюто на екрана с приложения, плъзнете левия край на този екран
надясно.

2

Уверете се, че опцията Персонализиран ред е избрана под ПОКАЗВАНЕ НА
ПРИЛОЖЕНИЯ
.

3

На екрана с приложения докоснете и задръжте приложението, докато не бъде отбелязано
като избрано, след което го плъзнете до новото местоположение.

17

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.

background image

Добавяне на бърз клавиш за приложение в началния екран

1

За да отворите менюто на екрана с приложения, плъзнете левия край на този екран
надясно.

2

Уверете се, че опцията Персонализиран ред е избрана под ПОКАЗВАНЕ НА
ПРИЛОЖЕНИЯ
.

3

На екрана с приложения докоснете и задръжте икона на приложение, след което плъзнете
иконата в горната част на екрана. Ще се отвори началният екран.

4

Плъзнете иконата до желаното местоположение върху началния екран, след което
отдръпнете пръста си.

Ако е избрана опцията Азбучен ред или Най-използвани под ПОКАЗВАНЕ НА
ПРИЛОЖЕНИЯ
вместо Персонализиран ред, все пак може да добавите бърз клавиш за
приложение в началния екран. Просто докоснете и задръжте съответната икона на
приложение, докато не се отвори началния екран, след което плъзнете иконата към
желаното местоположение и отдръпнете пръста си.

Подреждане на приложенията в екрана с приложения

1

За да отворите менюто на екрана с приложения, плъзнете левия край на този екран
надясно.

2

Изберете желаната опция под ПОКАЗВАНЕ НА ПРИЛОЖЕНИЯ.

Деинсталиране на приложение в екрана с приложения

1

За да отворите менюто на екрана с приложения, плъзнете левия край на този екран
надясно.

2

Натиснете ДЕИНСТАЛИРАНЕ. Всички приложения, които могат да бъдат
деинсталирани, са обозначени с .

3

Натиснете приложението, което искате да деинсталирате, след което натиснете OK.