Sony Xperia T2 Ultra - Заключване и отключване на екрана

background image

Заключване и отключване на екрана

Когато устройството ви е включено и не се използва за определен период от време, екранът
потъмнява, за да се пести зарядът на батерията, и се заключва автоматично. Заключването
предотвратява изпълнението на нежелани операции на чувствителния на допир екран тогава,
когато не го използвате. При закупуването на устройството вече е настроено базово заключване
на екрана чрез плъзгане. Това означава, че трябва да плъзнете бързо нагоре по екрана, за да го
отключите. По-късно можете да промените настройките за защита и да добавите други видове
заключвания. Вижте Заключване на екрана на страница 45 .

Активиране на екрана

Натиснете за кратко клавиша за захранване .

Заключване на екрана

Когато екранът е активен, натиснете за кратко клавиша за захранване .