Sony Xperia T2 Ultra - Заснемане на екрана (скрийншот)

background image

Заснемане на екрана (скрийншот)

Можете да заснемате статични изображения на който и да е екран на устройството си
(скрийншот). Снимките на екрана автоматично се записват в "Албум".

Заснемане на екрана

1

Натиснете и задръжте клавиша за захранването, докато се появи изскачащ прозорец.

2

Натиснете

Можете да заснемете екрана и чрез едновременно натискане на клавиша за
захранването и бутона за намаляване на звука. След заснемането на екрана можете да
освободите бутоните.

23

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.

background image

Преглед на моментна снимка на екрана

Плъзнете додолу лентата на състоянието, а след това натиснете моментната снимка на
екрана, която искате да видите.

Можете да видите моментните снимки на екрана също и като отворите приложението
"

Албум".