Sony Xperia T2 Ultra - Организиране на имейл съобщенията

background image

Организиране на имейл съобщенията

Подреждане на имейлите ви

1

На Начален екран натиснете .

2

Намерете и натиснете Имейл.

3

Ако използвате няколко имейл акаунта, плъзнете левия край на екрана надясно и изберете
акаунта с имейла, който искате да подредите. Ако искате да подредите имейлите
едновременно във всички ваши имейл акаунти, плъзнете левия край на екрана надясно,
след което натиснете Комбин. папка Входящи.

4

Натиснете , след което натиснете Сортиране.

5

Изберете начина на подреждане.

76

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.

background image

Търсене на имейл съобщения

1

На Начален екран натиснете , след което намерете и натиснете Имейл.

2

Ако използвате няколко имейл акаунта, плъзнете левия край на екрана надясно и изберете
акаунта, в който искате да потърсите. Ако искате да потърсите едновременно във всички
ваши имейл акаунти, плъзнете левия край на екрана надясно, след което натиснете
Комбин. папка Входящи.

3

Натиснете .

4

Въведете текста за търсене, след което натиснете на клавиатурата.

5

Резултатите от търсенето се появяват в списък, подредени по дата. Натиснете имейл
съобщението, което искате да отворите.

Разглеждане на всички папки за един имейл акаунт

1

На Начален екран натиснете , след което намерете и натиснете Имейл.

2

Плъзнете надясно левия край на екрана, след което изберете желания акаунт за проверка.

3

Под акаунта, който искате да проверите, изберете Всички папки.

Изтриване на имейл съобщение

В папката "Входящи" издърпайте рязко надясно съобщението, което искате да изтриете.

Преместване на имейл съобщение в друга папка

1

В папката "Входящи" издърпайте рязко наляво съобщението, което искате да преместите.

2

Натиснете Премести, а след това изберете папката.