Sony Xperia T2 Ultra - Използване на устройството като портфейл

background image

Използване на устройството като портфейл

Използвайте вашето устройство като портфейл, за да заплащате за стоки без да докосвате
истинския си портфейл. Всички ваши инсталирани услуги за плащане са заедно и могат да бъдат
разглеждани и управлявани. Обърнете внимание, че когато правите плащане, вие трябва първо
да включите NFC функцията преди вашето устройство да се докосне до карточетец. За повече
информация относно NFC, вижте NFC на страница 113 .

Мобилни разплащателни услуги може все още да не са налични във всички региони.

Управление на разплащателни услуги

1

От Вашия Начален екран натиснете .

2

Намерете и натиснете Настройки > Натисни & Плати. Появява се списък на
разплащателните услуги.

3

Можете да управлявате разплащателните услуги по желания начин, като например да
промените предпочитаната разплащателна услуга.

120

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.