Sony Xperia T2 Ultra - Избор на мобилни мрежи

background image

Избор на мобилни мрежи

Устройството ви превключва автоматично между мобилните мрежи в зависимост от наличните
мобилни мрежи в мястото, където се намирате. Можете също така да настроите ръчно
устройството си да използва определен режим за мобилни мрежи,, например WCDMA или GSM.
В лентата на състоянието се показват различни икони на състоянието в зависимост от вида или
режима на мрежата, към която сте свързани. Вижте Икони на състоянието на страница 26 ,
за да разберете как изглеждат различните икони на състоянието.

Избор на мрежов режим

1

На Начален екран натиснете .

2

Намерете и натиснете Настройки > Още > Мобилни мрежи.

3

Натиснете Предпочитан тип мрежа и изберете мрежов режим.

36

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.

background image

Ръчен избор на друга мрежа

1

На Начален екран натиснете .

2

Намерете и натиснете Настройки > Още > Мобилни мрежи > Мрежови
оператори
.

3

Натиснете Режим на търсене, след което изберете Ръчен.

4

Изберете мрежа.

Ако изберете дадена мрежа ръчно, устройството ви няма да търси други мрежи дори ако
излезете от обхвата на ръчно избраната мрежа.

Активиране на функцията за автоматичен избор на мрежа

1

На Начален екран натиснете .

2

Намерете и натиснете Настройки > Още > Мобилни мрежи > Мрежови
оператори
.

3

Натиснете Режим на търсене, след което изберете Автоматично.