Sony Xperia T2 Ultra - Настройки за интернет и MMS

background image

Настройки за интернет и MMS

За да изпращате мултимедийни съобщения или да осъществявате достъп до интернет, когато
няма налична Wi-Fi® мрежа, трябва да разполагате с работеща връзка за мобилни данни с
правилни настройки за интернет и MMS (Услуга за мултимедийни съобщения). Някои съвети:

За повечето мобилни мрежи и оператори настройките за интернет и MMS са предварително
инсталирани на устройството. Може веднага да започнете да използвате интернет и да изпращате
мултимедийни съобщения.

В някои случаи получавате възможност да изтеглите настройките за интернет и MMS при първото
включване на устройството, когато бъде поставена SIM карта. Възможно е също да изтеглите тези
настройки по-късно от менюто „Настройки“.

По всяко време можете да добавяте, променяте или изтривате настройки за интернет и MMS на
устройството. Ако по погрешка промените или изтриете настройка за интернет и MMS, изтеглете
отново настройките за интернет и MMS.

Ако не можете да се свържете с интернет чрез мобилна мрежа или ако функцията за
мултимедийни съобщения не работи, въпреки че настройките за интернет и MMS са изтеглени
успешно на устройството ви, прегледайте съветите за отстраняване на неизправности за вашето
устройство на адрес www.sonymobile.com/support/ за проблеми с мрежовото покритие, мобилните
данни и MMS.

Ако режимът STAMINA е активиран, за да се пести енергия, целият трафик на мобилни
данни се спира временно, когато екранът е изключен. Ако това предизвиква проблеми в
свързването, пробвайте да зададете изключения за временното спиране на някои
приложения и услуги или дезактивирайте временно режим STAMINA. За повече
информация вижте Общ преглед на функциите в режим STAMINA на страница 23 .

Изтегляне на настройки за интернет и MMS

1

На Начален екран натиснете .

2

Намерете и натиснете Настройки > Още > Настройки за интернет.

3

Натиснете Приемане. След като настройките се изтеглят успешно, в лентата на
състоянието се появява и мобилните данни се включват автоматично.

Ако настройките не могат да се изтеглят на устройството ви, проверете силата на
сигнала на мобилната ви мрежа. Излезте на открито, далеч от прегради, или се
приближете до прозорец, след което опитайте отново.

31

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.

background image

Ръчно добавяне на настройки за Интернет и MMS

1

В Начален екран докоснете .

2

Намерете и докоснете Настройки > Още > Мобилни мрежи.

3

Докоснете Имена на точки за достъп > .

4

Докоснете Име и въведете име по желание.

5

Докоснете APN, след което въведете името на точката за достъп.

6

Въведете всяка друга информация, както се изисква. Ако не знаете каква информация е
необходима, свържете се с вашия мрежов оператор за повече подробности.

7

Когато сте готови, докоснете , след което докоснете ЗАПИШИ.

Преглед на изтеглените настройки за Интернет и MMS

1

В Начален екран докоснете .

2

Намерете и докоснете Настройки > Още > Мобилни мрежи.

3

Докоснете Имена на точки за достъп.

4

За да видите повече детайли, докоснете който и да е от наличните елементи.

Ако разполагате с няколко налични връзки, активната мрежова връзка ще е отбелязана с
маркиран бутон .