Sony Xperia T2 Ultra - Аларма и часовник

background image

Аларма и часовник

Може да настроите една или няколко аларми и да използвате някой от звуците в устройството
като алармен сигнал. Алармата не звъни, ако устройството ви е изключено.
Показваният формат на часа на алармата е същият като този, който сте избрали в общите
настройки за часа, като например 12-часов или 24-часов.

1

Достъп до началния екран на алармата

2

Преглед на световен часовник и регулиране на настройки

3

Достъп до функцията хронометър

4

Достъп до функцията таймер

5

Преглед на опциите

6

Отваряне на настройките за дата и час на часовника

124

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.

background image

7

Включване и изключване на аларма

8

Добавяне на нова аларма

Задаване на нова аларма

1

На началния екран натиснете .

2

Намерете и натиснете Аларма и часовник.

3

Натиснете .

4

Натиснете Час, след което изберете желаната стойност.

5

Натиснете OK.

6

Ако желаете, редактирайте други настройки на алармата.

7

Натиснете Запиши.

Отлагане на аларма, когато звъни

Докоснете Отложи.

Изключване на аларма, когато звъни

Плъзнете надясно.

Редактиране на съществуваща аларма

1

Отворете приложението за аларма и часовник, след което натиснете алармата, която
искате да редактирате.

2

Направете желаните промени.

3

Натиснете Запиши.

Включване и изключване на аларма

Отворете приложението за аларма и часовник, след което плъзнете плъзгача, който се
намира до алармата, във включено или изключено положение.

Изтриване на аларма

1

Отворете приложението за аларма и часовник, след което натиснете и задръжте алармата,
която искате да изтриете.

2

Натиснете Изтрий алармата, след което натиснете Да.

Задаване на тона за звънене на аларма

1

Отворете приложението за аларма и часовник, след което натиснете алармата, която
искате да редактирате.

2

Натиснете Звук на алармата и изберете опция или натиснете и изберете музикален
файл.

3

Натиснете Готово, след което натиснете Запиши.

Регулиране силата на звука на дадена аларма

1

Отворете приложението за аларма и часовник, след което натиснете алармата, която
искате да редактирате.

2

Плъзнете плъзгача за силата на звука в Сила на звука на алар. до желаната
позиция.

3

Натиснете Запиши.

Задаване на повтаряща се аларма

1

Отворете приложението за аларма и часовник, след което натиснете алармата, която
искате да редактирате.

2

Натиснете Повтори.

3

Маркирайте квадратчетата за отметка за желаните дни, след което натиснете OK.

4

Натиснете Запиши.

Активиране на функцията за вибрация за аларма

1

Отворете приложението за аларма и часовник, след което натиснете алармата, която
искате да редактирате.

2

Маркирайте квадратчето за отметка до Вибриране.

3

Натиснете Запиши.

125

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.

background image

Настройка на поведението на страничните бутони

1

Отворете приложението за аларма и часовник, след което изберете алармата, която
искате да редактирате.

2

Докоснете Повед. на странич. клавиши, след което изберете желаното поведение
на страничните бутони, когато биват натиснати при звънене на алармата.

3

Натиснете Запиши.

126

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.