Sony Xperia T2 Ultra - Добавяне на географската позиция към снимките

background image

Добавяне на географската позиция към снимките

Включете функцията за поставяне на геоетикети, за да добавяте приблизителното географско
местоположение (геоетикет) към снимките при заснемането им. Географското местоположение се
определя или с помощта на безжични мрежи (мобилни мрежи или Wi-Fi® мрежи), или с помощта
на GPS технология.
Когато на екрана на камерата се появява , поставянето на геоетикети е включено, но
географската позиция не е намерена. Когато на екрана на камерата се появява , поставянето на
геоетикети е включено и географското местоположение е налично, така че на снимката може да се
постави геоетикет. Ако никой от тези два символа не се появи, поставянето на геоетикети е
изключено.

88

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.

background image

Включване на поставянето на геоетикети

1

На Начален екран натиснете .

2

Натиснете Настройки > Местоположение.

3

Натиснете превключвателя за включване и изключване.

4

Активирайте камерата.

5

Натиснете , след което натиснете .

6

Плъзнете надясно плъзгача до Поставяне на геоетикети.