Sony Xperia T2 Ultra - Откриване на лица

background image

Откриване на лица

Можете да използвате откриването на лица, за да фокусирате лице, което не е в центъра.
Камерата автоматично открива до пет лица, които се означават с бяла рамка. Оцветена рамка
показва кое лице е избрано за фокусиране. Фокусът се задава върху лицето, което е най-близо до
камерата. Можете също така да натиснете някоя от рамките, за да изберете кое лице да е във
фокус.

Включване на функцията за откриване на лица

1

Активирайте камерата.

2

Натиснете , след което изберете .

3

Натиснете , след което натиснете .

4

Натиснете Режим на фокусиране > Разпознаване на лица.

Снимане чрез функцията за откриване на лица

1

Когато камерата е отворена и е включено Разпознаване на лица, насочете камерата
към обекта. Могат да бъдат открити до пет лица и всяко от тях се показва в рамка.

2

Натиснете клавиша за камера наполовина надолу. Фокусираното лице се обозначава с
цветна рамка.

3

За да направите снимката, натиснете докрай клавиша за камера.