Sony Xperia T2 Ultra - Правене на снимки и видеоклипове

background image

Правене на снимки и видеоклипове

1

Увеличаване и намаляване на мащаба

2

Екран на основната камера

3

Клавиш за камерата – Активиране на камерата/Снимане/Запис на видеоклипове

4

Разглеждане на снимки и видеоклипове

5

Заснемане на снимки или запис на видеоклипове

6

Връщане с една стъпка назад или изход от камерата

7

Икона на настройките на режима на заснемане

8

Икона на настройките на камерата и икони на бързи клавиши

9

Предна камера

Заснемане на снимка от екрана при заключване

1

За да активирате екрана, натиснете за кратко клавиша за захранване .

2

За да активирате камерата, докоснете и задръжте иконата на камерата , след което я
плъзнете наляво.

3

След като камерата се отвори, натиснете .

Снимане с помощта на клавиша за камера

1

Активирайте камерата.

2

Натиснете клавиша за камера докрай.

Правене на снимка с докосване на екранния бутон на камерата

1

Активирайте камерата.

2

Насочете камерата към обекта.

3

Докоснете екранния бутон на камерата . Снимката ще се заснеме, щом отдръпнете
пръста си.

Заснемане на автопортрет с предната камера

1

Активирайте камерата.

2

Натиснете

.

3

За да направите снимката, натиснете клавиша на камерата. Снимката ще се заснеме, щом
отдръпнете пръста си.

Използване на светкавицата за снимки

1

Когато камерата е отворена, натиснете .

2

Изберете желаната настройка за светкавицата.

3

Направете снимка.

87

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.

background image

Използване на функцията мащабиране

Когато камерата е отворена, натиснете клавиша за сила на звука нагоре или надолу.

Когато камерата е отворена, съберете или разтворете пръсти върху екрана на камерата.

Запис на видеоклип

1

Активирайте камерата.

2

Насочете камерата към обекта.

3

За да започнете записа, натиснете .

4

За да спрете временно записването на видео, натиснете . За да продължите записа,
натиснете .

5

За да спрете записа, натиснете .

Заснемане на снимка, докато се записва видео

За да заснемете снимка, докато се записва видео, натиснете . Снимката ще се заснеме
веднага щом освободите пръст.

Преглед на снимките и видеоклиповете

1

Активирайте камерата, след което натиснете миниатюра, за да отворите снимка или
видеоклип.

2

Прелистете наляво или надясно, за да разгледате снимките и видеоклиповете.

Изтриване на снимки или записани видеоклипове

1

Намерете снимката или видеоклипа, които искате да изтриете.

2

Натиснете екрана, за да се покаже .

3

Натиснете .

4

Натиснете Изтрий за потвърждение.