Sony Xperia T2 Ultra - Предпочитани и групи

background image

Предпочитани и групи

Можете да маркирате контактите си като предпочитани, така че да имате бърз достъп до тях от
приложението "Контакти". Можете също да разпределите контактите си в групи, за да имате по-
бърз достъп до група контакти в рамките на приложението "Контакти".

Маркиране или отмаркиране на контакт като предпочитан

1

От Начален екран докоснете , след което докоснете .

2

Докоснете контакта, който искате да добавите към или премахнете от предпочитаните.

3

Докоснете .

Преглед на предпочитаните контакти

1

На Начален екран натиснете , след което натиснете .

2

Натиснете Предпочитани.

Добавяне на контакт към група

1

В приложението "Контакти" натиснете контакта, който искате да добавите към група.

2

Натиснете , след което натиснете лентата директно под Групи.

3

Маркирайте квадратчетата за отметка за групите, към които искате да добавите контакта.

4

Натиснете ЗАПИШИ.