Sony Xperia T2 Ultra - Създаване на резервни копия на контактите

background image

Създаване на резервни копия на контактите

Можете да използвате карта с памет, SIM карта или USB устройство за съхранение, за да
създадете резервни копия на вашите контакти. Вижте Прехвърляне на контакти на
страница 65 за повече информация относно възстановяването на контактите на вашето
устройство.

Експортиране на всички контакти в карта с памет

1

От Начален екран натиснете екранната икона за приложение, след което натиснете
Контакти .

2

Натиснете бутона за меню, след което натиснете Експортиране на контакти > SD
карта
.

3

Натиснете OK.

Експортиране на контакти в SIM карта

Когато експортирате контакти в SIM карта, е възможно да не се експортира цялата
информация. Това се дължи на ограничения в паметта на SIM картите.

1

От Начален екран натиснете , след което натиснете .

2

Натиснете , а след това Експортиране на контакти > SIM карта.

3

Маркирайте контактите, които искате да експортирате, или натиснете Маркирай
всички
, ако искате да експортирате всичките си контакти.

4

Натиснете Експортиране.

5

Изберете Добавяне на контакти, ако искате да добавите контактите към
съществуващите контакти в SIM картата, или изберете Замяна на всички контакти,
ако искате да заместите съществуващите контакти в SIM картата.

Експортиране на всички контакти в USB устройство за съхранение

При експортирането на контакти чрез този метод първо трябва да свържете устройството
си с USB устройство за съхранение, като например флаш устройство или външен твърд
диск, с помощта на кабела на адаптера за USB хост. Вижте Свързване на устройството
с USB аксесоари
на страница 112 за повече информация относно начините за свързване
на устройството с USB устройство за съхранение.

1

На Начален екран натиснете , след което натиснете .

2

Натиснете , след което натиснете Експортиране на контакти > USB памет.

3

Натиснете OK.

71

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.