Sony Xperia T2 Ultra - Търсене и преглед на контакти

background image

Търсене и преглед на контакти

1 Търсене на контакти

2 Преглед на допълнителни опции

3 Раздели "Контакти", "Предпочитани" и "Групи"

4 Преглед и редактиране на медицинска информация и информация за контакти за спешни случаи

5 Преглед на данните за контакти

6 Прескачане към контактите, започващи с избраната буква

7 Добавяне на контакт

Търсене на контакт

1

От Начален екран натиснете , след което натиснете .

2

Натиснете и въведете телефонен номер, име или друга информация в полето Търси
в контакти
. Списъкът с резултатите се филтрира при всяко въвеждане на знак.

66

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.

background image

Избор на видовете контакти, които да се показват в приложението за контакти

1

От Начален екран докоснете , след което докоснете .

2

Натиснете , след което докоснете Филтриране.

3

В появилия се списък маркирайте или премахнете отметка от желаните опции. Ако сте
синхронизирали контактите чрез акаунт за синхронизиране, този акаунт се появява в
списъка. За да разширите списъка от опции, докоснете акаунта.