Sony Xperia T2 Ultra - Меню на началния екран на приложението "Музика"

background image

Меню на началния екран на приложението "Музика"

Менюто на началния екран на приложението "Музика" предоставя общ преглед на всички песни в
устройството ви. От тук можете да управлявате своите албуми и списъци за изпълнение и можете
да организирате музиката по настроение и темпо с помощта на SensMe™ channels.

1

Връщане в началния екран за приложението "Музика"

2

Показване на текущата опашка за изпълнение

3

Разглеждане на всички изпълнители

4

Разглеждане на всички албуми

5

Разглеждане на всички песни

6

Преглед на музикалната библиотека и филтриране по изпълнител, албум или име на песен

7

Преглед на всички списъци за изпълнение

8

Изпълнение на споделен музикален файл на друго устройство

9

Преглед на всички файлове в Podcast, за които сте абонирани или сте изтеглили

10

Отваряне на менюто с настройки за приложението "Музика"

Отваряне на менюто на началния екран на приложението „Музика“

1

На Начален екран натиснете , след което намерете и натиснете .

2

Плъзнете левия край на този екран надясно.

Връщане към началния екран на „Музика“

Докато менюто на началния екран на „Музика“ е отворено, натиснете Начало.

Докато менюто на началния екран на „Музика“ е отворено, натиснете екрана вдясно от
менюто.

Актуализиране на музиката с най-новата информация

1

От началния екран за музика, натиснете Настройки.

2

Натиснете Изтегли инф. за музиката > Старт. Вашето устройство започва търсене
онлайн и изтегля най-новата налична обложка на албума и информация за песента.

Изтриване на песен

1

От менюто на началния екран на приложението „Музика“ намерете песента, която искате
да изтриете.

2

Докоснете и задръжте заглавието на песента, след което натиснете Изтрий в появилия
се списък.

3

За потвърждение натиснете отново Изтрий.

81

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.