Sony Xperia T2 Ultra - Разпознаване на музика с TrackID™

background image

Разпознаване на музика с TrackID™

Използвайте услугата за разпознаване на музика TrackID™ за идентифициране на песента, която
чувате около вас. Просто запишете кратка част от песента и след няколко секунди ще се изведе
информация за изпълнителя, заглавието и албума. Можете да закупувате песни, идентифицирани
чрез TrackID™, и да разглеждате класациите в TrackID™, за да видите какво търсят
потребителите на TrackID™ от целия свят. За най-добри резултати използвайте TrackID™ в тиха
среда.

1

Създаване на онлайн профил в TrackID™

2

Преглед на текущите музикални класации

3

Преглед на опциите на TrackID™

4

Преглед на хронологията на предишните търсения

5

Разпознаване на музиката, която слушате

Приложението TrackID™ и услугата TrackID™ не се поддържат във всички страни/
региони или от всички мрежи и/или доставчици на услуги във всички области.

Идентифициране на музика чрез технологията TrackID™

1

На Начален екран натиснете .

2

Намерете и натиснете TrackID™, след което приближете устройството си към източника
на музиката.

3

Натиснете . Ако песента бъде разпозната от услугата TrackID™, резултатите се появяват
на екрана.

За да се върнете в началния екран на TrackID™, натиснете .

83

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.

background image

Преглед на информация за изпълнител на песен

1

След като дадена песен бъде разпозната от приложението TrackID™, резултатът се
показва на началния екран на TrackID™.

2

Превъртете до резултата, който искате да отворите, след което го натиснете, за да го
отворите.

Изтриване на песен от хронологията на записите

1

Отворете приложението TrackID™ и намерете песента, която искате да изтриете.

2

Докоснете и задръжте екрана, за да се покаже .

3

Натиснете .

84

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.

background image

FM

радио

Слушане на радио

FM радиото на устройството работи като всяко друго FM радио. Например можете да преглеждате
и слушате FM радиостанции и да ги записвате като предпочитани. Трябва да свържете слушалки с
кабел към устройството, за да можете да използвате радиото. Това е така, защото слушалките
служат като антена. След като слушалките са свързани, можете да превключите звука към
високоговорителя, ако желаете.

1

Списък с предпочитани

2

Бутон за включване/изключване на радио

3

Преглед на опциите в менюто

4

Настроена честота

5

Записване или премахване на канал от предпочитаните

6

Скала за настройване

7

Честотна лента – плъзнете наляво или надясно за преминаване между канали

8

Превъртане нагоре на честотната лента за търсене на канал

9

Записан предпочитан канал

10

Превъртане надолу на честотната лента за търсене на канал

Слушане на FM радио

1

Свържете слушалки с или без микрофон към устройството си.

2

От Начален екран натиснете иконата на екрана с приложения.

3