Sony Xperia T2 Ultra - Слушане на музика

background image

Слушане на музика

Използвайте приложението "Music", за да слушате любимата си музика и аудио книги.

1

Към началния екран за музика

2

Търсене във всички песни, записани в устройството

3

Показване на текущата опашка за възпроизвеждане

4

Обложка на албум (ако има такава)

5

Индикатор за изпълнението – Плъзнете индикатора или докоснете линията за бързо превъртане напред или назад

6

Изтекло време от текущата песен

7

Обща продължителност на текущата песен

8

Повтаряне на всички песни в текущата опашка за възпроизвеждане

9

Натиснете за преминаване към следващата песен в опашката за изпълнение
Докоснете и задръжте за бързо превъртане напред на текущата песен

10

Възпроизвеждане или временно спиране на песен

11

Натиснете за връщане към предходната песен в опашката за изпълнение
Докоснете и задръжте за превъртане назад на текущата песен

12

Разбъркване на песните в текущата опашка за възпроизвеждане

79

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.

background image

Начален екран на приложението „Музика“

1

Плъзнете левия край на екрана надясно, за да отворите менюто на началния екран на „Музика“

2

Превъртете нагоре или надолу за разглеждане на съдържанието

3

Изпълнете песен с приложението „Музика“

4

Върнете се към екрана на музикалния плейър

Изпълнение на песен с приложението "Музика"

1

На Начален екран натиснете , след което намерете и натиснете .

2

Плъзнете левия край на този екран надясно.

3

Изберете музикална категория.

4

Натиснете песен, за да я изпълните.

Може да не успеете да изпълните елементите, защитени с авторско право. Проверете
дали разполагате с необходимите права по отношение на материала, който искате да
споделите.

Намиране на информация за песен онлайн

Докато песента се възпроизвежда от приложението "Музика", докоснете обложката на
албума и после докоснете Повече информация за това.

Онлайн източниците, свързани с песента, могат да включват видеоклипове от
YouTube™,

текстове на песни и информация за изпълнителя от Wikipedia.

Редактиране на информация за музика

1

От приложението "Музика" докоснете обложката, след което докоснете Редакт. музик.
инфор.
.

2

Редактирайте информацията по свое усмотрение.

3

Когато сте готови, натиснете Запиши.

Регулиране на силата на звука

Натиснете клавиша за сила на звука.

Минимизиране на приложението „Музика“

Докато се изпълнява песен, натиснете , за да отидете в Начален екран. Приложението
„Музика“ продължава да се изпълнява във фонов режим.

Отваряне на приложението „Музика“, докато се изпълнява във фонов режим

1

Докато песента се изпълнява във фонов режим, натиснете , за да отворите прозореца на
последно използваните приложения.

2

Натиснете приложението „Музика“.

80

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.