Sony Xperia T2 Ultra - Списъци за изпълнение

background image

Списъци за изпълнение

В началния екран на приложението „Музика“ можете да създавате свои собствени списъци за
изпълнение от музикалното съдържание, записано в устройството ви.

Създаване на собствени списъци за изпълнение

1

От началния екран на приложението "Музика" докоснете и задръжте името на желания
албум или песен за добавяне към списък за изпълнение.

2

В менюто, което се отваря, натиснете Добави в списъка за изпълнение > Създ.
на нов спис. за изпълнение
.

3

Въведете име на списъка за изпълнение и натиснете OK.

Освен това може да натиснете обложката на албум, след което да натиснете Добави в
списъка за изпълнение
, за да създадете нов списък за изпълнение.

Изпълнение на собствените списъци за изпълнение

1

Отворете менюто на началния екран на „Музика“, след което натиснете Спис. за
изпълнение
.

2

Под Спис. за изпълнение изберете списъка за изпълнение, който искате да отворите.

3

Ако искате да изпълните всички песни, натиснете Разбъркване вс..

Добавяне на песни към списък за изпълнение

1

От началния екран на приложението "Музика" намерете желаната песен или албум за
добавяне към списък за изпълнение.

2

Докоснете и задръжте заглавието на песента или албума, след което натиснете Добави
в списъка за изпълнение
.

3

Натиснете името на списъка за изпълнение, към който искате да добавите албума или
песента. Албумът или песента са добавени в списъка за изпълнение.

Премахване на песен от списък за изпълнение

1

В списък за изпълнение докоснете и задръжте заглавието на песента, която искате да
изтриете.

2

Натиснете Изтрив. от спис. за изпъл..

Може да не успеете да изтриете песен, която е записана на картата с памет или на
вътрешната памет на вашето устройство.

Изтриване на списък за изпълнение

1

Отворете менюто на началния екран на „Музика“, след което натиснете Спис. за
изпълнение
.

2

Докоснете и задръжте списъка за изпълнение, който искате да изтриете.

3

Натиснете Изтрий.

4

За потвърждение натиснете отново Изтрий.

Не можете да изтривате интелигентни списъци за изпълнение.