Sony Xperia T2 Ultra - Споделяне на музика

background image

Споделяне на музика

Споделяне на песен

1

От началния екран на приложението „Музика“ намерете албума или песента, която искате
да споделите.

2

Докоснете и задръжте заглавието на песента, след което натиснете Споделяне.

3

Изберете приложение от списъка, след което следвайте инструкциите на екрана.

Можете да споделяте по същия начин албуми и списъци за изпълнение.

82

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.