Sony Xperia T2 Ultra - Заключване на екрана

background image

Заключване на екрана

Съществуват няколко начина за заключване на екрана. Нивото на защита на всеки тип заключване
е посочено по-долу в последователност от най-слабо към най-силно:

Плъзгане – няма защита, но имате бърз достъп до началния екран

Схема за отключване – нарисувайте проста схема с пръст за отключване на устройството

ПИН – въведете ПИН код от поне четири цифри за отключване на устройството

Парола – въведете парола от букви и цифри за отключване на устройството

Много е важно да запомните схемата за отключване на екрана, ПИН кода или паролата.
Ако забравите тази информация, възстановяването на важни данни като контакти и
съобщения може да се окаже невъзможно.

Ако сте настроили Microsoft® Exchange ActiveSync® (EAS) акаунт на вашето устройство
Xperia™,

настройките за сигурност на EAS могат да ограничат вида заключване на

екрана само до PIN или парола. Това става, когато вашият мрежов администратор
посочи конкретен вид заключване на екран за всички EAS акаунти заради фирмената
сигурност. Свържете се с мрежовия администратор на вашата фирма или организация,
за да проверите какви политики за мрежова сигурност се използват за мобилните
устройства.

Промяна на типа заключване на екрана

1

От началния екран натиснете иконата на екрана с приложения.

2

Намерете и натиснете Настройки > Защита > Заключване на екрана.

3

Следвайте инструкциите в устройството и изберете друг тип заключване на екрана.

Създаване на схема за заключване на екрана

1

От началния екран натиснете иконата на екрана с приложения.

2

Открийте и натиснете Настройки > Защита > Заключване на екрана > Схема.

3

Следвайте указанията на вашето устройство.

Ако схемата ви за заключване бъде отхвърлена пет поредни пъти, когато се опитате да
отключите устройството си, трябва да изчакате 30 секунди, след което да опитате отново.

Промяна на схемата за заключване на екрана

1

От Начален екран натиснете иконата на екрана с приложения.

2

Намерете и натиснете Настройки > Защита > Заключване на екрана.

3

Очертайте схемата за отключване на екрана.

4

Натиснете Схема и следвайте инструкциите в устройството.

Създаване на ПИН за заключване на екрана

1

На Начален екран натиснете .

2

Намерете и натиснете Настройки > Защита > Заключване на екрана > ПИН.

3

Въведете цифров ПИН, след което натиснете Продължи.

4

Въведете отново и потвърдете вашия ПИН, след което натиснете OK.

5

Следвайте указанията на вашето устройство.

Създаване на парола за заключване на екрана

1

На Начален екран натиснете .

2

Намерете и натиснете Настройки > Защита > Заключване на екрана >
Парола.

3

Въведете парола, след което натиснете Продължи.

4

Въведете отново и потвърдете вашата парола, след което натиснете OK.

5

Следвайте указанията на вашето устройство.

Активиране на функцията за отключване с плъзгане

1

На Начален екран натиснете .

2

Намерете и натиснете Настройки > Защита > Заключване на екрана.

3

Начертайте вашата схема за отключване на екрана или въведете вашия ПИН или парола,
ако някой тези методи за заключване на екрана е разрешен.

4

Натиснете Плъзване.

45

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.