Sony Xperia T2 Ultra - Mobile BRAVIA® Engine

background image

Mobile BRAVIA® Engine

Технологията на Mobile BRAVIA® Engine на Sony подобрява качеството на преглеждането на
снимките и видеоклиповете, след като сте ги заснели, като ви предоставя по-ясни, по-контрастни и
по-естествени изображения. Ядрото Mobile BRAVIA е включено по подразбиране, но при желание
можете да го изключите, за да намалите консумацията на енергия.

Включване на Mobile BRAVIA® Engine

1

На Начален екран натиснете .

2

Намерете и натиснете Настройки > Дисплей.

3

Плъзнете надясно плъзгача до Mobile BRAVIA Engine 2.

50

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.