Sony Xperia T2 Ultra - Използване на регистъра на повикванията

background image

Използване на регистъра на повикванията

В регистъра на повикванията можете да видите пропуснатите , приетите и набраните
повиквания.

Отваряне на регистъра на обажданията

1

На Начален екран натиснете .

2

Намерете и натиснете .

3

Ако регистърът с обажданията не се появява, натиснете .

60

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.

background image

Показване на пропуснати обаждания

1

Ако имате пропуснато обаждане, в лентата на състоянието се показва . Плъзнете
надолу лентата на състоянието.

2

Натиснете Пропуснато обаждане.

Набиране на номер от регистъра на обажданията

Натиснете номера.

За да редактирате номера, преди да го наберете, докоснете и задръжте пръста си върху
номера в регистъра на повикванията, след което натиснете Редакт. на номера преди
пов.
.

Добавяне на номер от регистъра на обажданията в контактите

1

Докоснете и задръжте номер от регистъра на обажданията, след което натиснете
Добавяне в контакти.

2

Изберете съществуващ контакт, към който искате да добавите номера, или натиснете
Създав. на нов контакт.

3

Редактирайте данните за контакта, след което натиснете ЗАПИШИ.

Преглед на опциите за регистъра на обажданията

Когато регистърът на повикванията е отворен, натиснете .

Може също така да осъществите достъп до общите настройки за обаждания, като
следвате инструкцията по-горе.