Sony Xperia T2 Ultra - Конферентни разговори

background image

Конферентни разговори

Конферентните разговори или разговорите с много участници позволяват провеждането на
разговор с две или повече лица.

За подробности относно броя на участниците, които можете да добавите към
конферентния разговор, се свържете с вашия мрежов оператор.

Провеждане на конферентен разговор

1

По време на текущ разговор натиснете . Появява се регистърът на обажданията.

2

За показване на цифровата клавиатура натиснете .

3

Наберете номера на втория участник, след което натиснете . Първият участник се оставя
временно на задържане.

4

За да добавите втория участник към разговора и да стартирате конферентен разговор,
натиснете .

5

За да добавите още участници в разговора, повторете съответните стъпки, описани по-
горе.

Провеждане на личен разговор с участник в конферентен разговор

1

По време на конферентен разговор натиснете Управление на конференция.

2

Натиснете телефонния номер на участника, с когото искате да проведете личен разговор.

3

За да прекратите личния разговор и да се върнете към конферентния разговор, натиснете

.

Освобождаване на участник от конферентен разговор

1

По време на конферентен разговор натиснете Управление на конференция.

2

Натиснете до участника, който искате да освободите.

Прекратяване на конферентен разговор

По време на разговорa докоснете .