Sony Xperia T2 Ultra - Пренасочване на обаждания

background image

Пренасочване на обаждания

Може да насочвате обаждания към различен получател – например към друг телефонен номер,
друго устройство или услуга за гласови съобщения.

Пренасочване на обаждания

1

На Начален екран натиснете .

2

Намерете и натиснете Настройки > Обаждания.

3

Натиснете Пренасочване на обаждания и изберете опция.

4

Въведете номера, към който искате да се пренасочват обажданията, след което натиснете
Активирайте.

Изключване на пренасочването на обажданията

1

На Начален екран натиснете .

2

Намерете и натиснете Настройки > Обаждания > Пренасочване на
обаждания
.

3

Изберете дадена опция, след което натиснете Деактивиране.