Sony Xperia T2 Ultra - Провеждане на разговори

background image

Провеждане на разговори

Можете да осъществите разговор чрез ръчно набиране на телефонен номер, чрез натискане на
номер, записан в списъка с контакти, или чрез натискане на телефонния номер в изгледа на
регистъра на обажданията. Можете да използвате и функцията за интелигентно набиране, за да
намирате бързо номера в списъка с контактите си и архива с обажданията, като въведете част от
името или номера на контакта и изберете от показаните предложения. За видео обаждане може
да използвате приложението за незабавни съобщения и видеочат Hangouts™ на устройството си.
Вижте Незабавни съобщения и видео чат на страница 74 .

1

Преглед на допълнителни опции

2

Изтриване на номер

3

Цифрова клавиатура

4

Бутон за обаждане

Отваряне на цифровата клавиатура

1

На Начален екран натиснете .

2

Намерете и натиснете .

3

Ако цифровата клавиатура не се появява, натиснете .

Набиране на телефонен номер

1

Отворете цифровата клавиатура.

2

Въведете номера, след което натиснете .

За да изтриете погрешно въведен номер, натиснете

.

Обаждане чрез функцията за интелигентно набиране

1

Отворете цифровата клавиатура.

2

Въведете букви или цифри, отговарящи на контакта, на когото искате да позвъните. Докато
въвеждате всяка буква или цифра, ще се появява списък с възможните съвпадения.

3

Натиснете контакта, на когото искате да се обадите.

Провеждане на международно обаждане

1

Отворете цифровата клавиатура.

2

Докоснете и задръжте 0, докато се появи знакът "+".

3

Въведете кода на страната, регионалния код (без първите нули) и телефонния номер, след
което натиснете .

57

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.

background image

Добавяне на номер за директно набиране към началния екран

1

Докоснете и задръжте пръста си върху празно място на Начален екран, докато
устройството завибрира за кратко и се появи менюто за персонализиране.

2

В менюто за персонализиране натиснете Граф. об. и приложения > Бързи
клавиши
.

3

Превъртете през списъка с приложения и изберете Директно набиране.

4

Изберете контакта и номера, който желаете да използвате като номер за директно
набиране.

Показване или скриване на телефонния номер

Можете да изберете дали телефонният ви номер да се показва или скрива на екрана на
устройството на получателите на обаждане, когато им се обаждате.

Показване или скриване на телефонния номер

1

На Начален екран натиснете .

2

Намерете и натиснете Настройки > Обаждания > Допълнителни настройки >
ИД на повикващ.