Sony Xperia T2 Ultra - Спешни повиквания

background image

Спешни повиквания

Вашето устройство поддържа международните номера за спешни повиквания, например 112 и
911. Можете обикновено да използвате тези номера за спешни повиквания във всяка страна, със
или без поставена SIM карта, ако сте в обсег на мрежа.

Провеждане на спешно обаждане

1

Отворете цифровата клавиатура.

2

Въведете номера за спешно обаждане, след което натиснете .

Можете да провеждате спешни обаждания дори когато не е поставена SIM карта или
когато изходящите обаждания са блокирани.

Провеждане на спешно обаждане при заключена SIM карта

1

Натиснете Спешно обаждане.

2

Въведете номера за спешно обаждане, след което натиснете .

Извършване на спешно повикване при заключен екран

1

От заключения екран, плъзнете иконата на телефона надясно.

2

Ако активният вид заключване на екрана е Плъзване, натиснете , за да покажете
клавиатурата за набиране, след това въведете номера за спешно набиране и натиснете

.

3

Ако екранът ви е заключен със схема, ПИН код или парола, натиснете Спешно
обаждане
, след това въведете номера за спешно набиране и натиснете .

64

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.