Sony Xperia T2 Ultra - Текущи разговори

background image

Текущи разговори

1

Въвеждане на числа по време на разговор

2

Включване на високоговорителя по време на разговор

3

Задържане на текущия разговор или възобновяване на задържан разговор

4

Провеждане на втори разговор

5

Изключване на звука на микрофона по време на разговор

6

Край на разговора

Промяна на силата на звука на високоговорителя по време на разговор

Натиснете бутона за силата на звука нагоре или надолу.

Активиране на екрана по време на разговор

Натиснете за кратко .