Sony Xperia T2 Ultra - Изпълнение на тестове за диагностика на вашето устройство

background image

Изпълнение на тестове за диагностика на вашето
устройство

С приложението Xperia™ Diagnostics можете да тествате определена функция или да изпълните
пълен тест за диагностика, за да проверите дали вашето устройство Xperia™ работи правилно.
Xperia™ Diagnostics може да:

Провери за потенциални хардуерни или софтуерни проблеми на вашето устройство Xperia™.

Анализира колко добре работят приложенията на вашето устройство.

Регистрира броя разговори, прекъснати поради разпадане на връзката, през последните 10 дни.

Идентифицира инсталирания софтуер и предостави полезни данни за вашето устройство.

Приложението Xperia™ Diagnostics е предварително инсталирано на повечето
устройства с Android™ от Sony. Ако опцията Diagnostics (диагностика) не е налична в
Настройки > За телефона, можете да изтеглите съкратена версия с помощта на
приложението Play Store™.

Изпълнение на определен тест за диагностика

1

На Начален екран натиснете .

2

Намерете и натиснете Настройки > За телефона > Диагностика > Тест .

3

Изберете тест от списъка.

4

Изпълнете инструкциите и натиснете Да или Не, за да потвърдите дали работи дадена
функция.

Изпълнение на всички тестове за диагностика

1

На Начален екран натиснете .

2

Намерете и натиснете Настройки > За телефона > Диагностика > Тест >
Изпълнение на всички.

3

Изпълнете инструкциите и натиснете Да или Не, за да потвърдите дали работи дадена
функция.

Преглед на данни за устройството

1

На Начален екран натиснете .

2

Намерете и натиснете Настройки > За телефона > Диагностика > Факти.