Sony Xperia T2 Ultra - Намиране на загубено устройство

background image

Намиране на загубено устройство

Ако имате акаунт в Google™, уеб услугата Protection by my Xperia може да ви помогне да намерите
и защитите вашето устройство – дори ако го загубите. Ако сте активирали тази услуга на
устройството си, можете да изпълните някое от действията по-долу:

Намерете вашето устройство върху карта.

Накарайте устройството да издаде звуков сигнал дори когато е в режим „Не безпокойте“.

Заключете устройството дистанционно и му задайте да показва данните ви за контакт на всеки,
който го намери.

Изчистете дистанционно вътрешните и външните памети на устройството – като крайна мярка.

Услугата Protection by my Xperia може да не е налична във всички страни/региони.

Активиране на услугата Protection by my Xperia на вашето устройство

1

Уверете се, че разполагате с активна връзка за данни.

2

На Начален екран натиснете .

3

Намерете и натиснете Настройки > Защита > Защита от my Xperia >
Активиране.

4

Поставете отметка в квадратчето, за да приемете правилата и условията за използване на
услугата Protection by my Xperia, след което натиснете Приемам.

5

Ако бъдете подканени, влезте в акаунта си в Google™ или си създайте нов, ако все още
нямате такъв.

6

Разрешете услугите за местоположение на вашето устройство, ако функцията вече не е
разрешена.

За да проверите дали услугата Protection by my Xperia може да намери устройството ви,
след като сте я активирали, посетете myxperia.sonymobile.com и влезте със същия акаунт
в Google™, който сте настроили на устройството си.