Sony Xperia T2 Ultra - Намиране на идентификационния номер на устройството

background image

Намиране на идентификационния номер на устройството

Вашето устройство разполага с уникален ID (идентификационен) номер. Във вашето устройство
този номер се нарича IMEI (международен номер за идентификация на мобилно оборудване).
Съхранявайте копие на този номер. Например може да имате нужда от него, за да получите
достъп до услугата за поддръжка Xperia™ Care, ако искате да регистрирате устройството. Също
така, ако устройство бъде откраднато, някои мобилни оператори могат да използват този номер,
за да спрат достъпа на устройството ви до мрежата във вашата държава.

131

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.

background image

Преглед на IMEI номера

1

Свалете капачето на слота за микро SIM карта и извадете SIM картата заедно с държача й.

2

Поставете остър предмет (като например писалка с остър връх) в дупчицата на пластината
с етикети, след което изтеглете пластината внимателно под ъгъл нагоре, за да видите IMEI
номера.

Можете също така да отворите програмата за набиране на устройството и да въведете

*#06#

,

за да видите IMEI номера.

Преглед на IMEI номера чрез настройките на устройството

1

На Начален екран натиснете .

2

Намерете и натиснете Настройки > За телефона > Състояние > Информация
за IMEI
.