Sony Xperia T2 Ultra - Нулиране на приложенията

background image

Нулиране на приложенията

Можете да нулирате дадено приложение или да изтриете данни от приложение, ако същото
престане да работи или пречи на работата на устройството ви.

Нулиране на предпочитанията за дадено приложение

1

На Начален екран натиснете .

2

Намерете и натиснете Настройки > Приложения.

3

Натиснете , след което натиснете Връщ. на предпоч. за прил..

Чрез нулирането на предпочитанията за дадено приложение не се изтриват никакви
данни от приложението във вашето устройство.

Изчистване на данните от дадено приложение

1

На Начален екран натиснете .

2

Намерете и натиснете Настройки > Приложения и плъзнете до раздел Всички.

3

Изберете приложение или услуга, след което натиснете ИЗЧИСТВАНЕ НА
ДАННИТЕ
.

Когато изчиствате данни от дадено приложение, данните от избраното приложение биват
трайно изтрити от устройството ви.

Опцията за изчистване на данните от дадено приложение не е налична за всички
приложения или услуги.

137

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.

background image

Изчистване на кеша на дадено приложение

1

На Начален екран натиснете .

2

Намерете и натиснете Настройки > Приложения и плъзнете до раздел Всички.

3

Изберете приложение или услуга, след което натиснете ИЗЧИСТВАНЕ НА КЕША.

Опцията за изчистване на кеша на дадено приложение не е налична за всички
приложения или услуги.

Изчистване на настройките по подразбиране на приложението

1

На Начален екран натиснете .

2

Намерете и натиснете Настройки > Приложения и плъзнете до раздел Всички.

3

Изберете приложение или услуга, след което натиснете ИЗЧИСТВАНЕ
ПОДРАЗБИРАНЕ
.

Опцията за изчистване на настройките по подразбиране на приложението не е налична
за всички приложения или услуги.