Sony Xperia T2 Ultra - Управление на файлове с помощта на компютър

background image

Управление на файлове с помощта на компютър

Използвайте връзка чрез USB кабел между компютър с Windows

®

и устройството си за

прехвърляне и управление на файлове. След като свържете двете устройства, можете да
плъзгате и пускате съдържание от устройството в компютъра и обратно или от вътрешната памет
на устройството в SD картата и обратно с помощта на файловия диспечер на компютъра.

Ако имате персонален компютър или Apple

®

Mac

®

компютър, можете да използвате Xperia™

Companion, за да получите достъп до файловата система на устройството Ви.

Режими за USB връзка

Налични са два режима за USB връзка, които може да използвате:

Режим на пренос на
мултимедия (MTP)

Използвайте MTP за управление на файлове, актуализиране на софтуера на
устройството и свързване чрез WLAN. Този USB режим се използва на компютри с
Microsoft

®

Windows

®

. Режимът MTP е разрешен по подразбиране.

Режим на външна памет
(MSC)

Използвайте MSC за управление на файлове на компютри с MAC OS

®

и Linux, които

не поддържат MTP.

Промяна на режима на USB връзка

1

На Начален екран натиснете .

2

Намерете и натиснете Настройки > Свързване на Xperia™ > Възможност за
USB

свързване > Режим за USB връзка.

3

Натиснете Режим на пренос на мултимедия (MTP) или Режим на външна
памет (MSC)
.

4

Натиснете OK.

Безжично управление на файлове с помощта на компютър

Можете да прехвърляте файлове между вашето устройство и други устройства, съвместими с
протокол за прехвърляне на мултимедия, като например компютър, чрез Wi-Fi® връзка. Преди
да се свържете, трябва първо да сдвоите двете устройства.

За да използвате тази функция, се нуждаете от устройство с функция за Wi-Fi® връзка,
което поддържа прехвърляне на мултимедия, като например компютър, работещ с
Microsoft

®

Windows Vista

®

или Windows

®

7.

Подготовка за безжично използване на устройството с компютър

1

Уверете се, че режимът на пренос на мултимедия е разрешен на устройството. Този режим
обикновено е разрешен по подразбиране.

2

Уверете се, че функцията за Wi-Fi

®

е включена.

3

На Начален екран натиснете .

4

Намерете и натиснете Настройки > Свързване на Xperia™ > Възможност за
USB

свързване.

5

Натиснете Сдвояване с компютър, след което натиснете Напред.

6

Следвайте указанията на екрана, за да завършите процеса на настройване.

Безжично свързване със сдвоено устройство

1

Уверете се, че режимът на пренос на мултимедия е разрешен на устройството. Този режим
обикновено е разрешен по подразбиране.

2

Уверете се, че функцията за Wi-Fi

®

е включена.

3

На Начален екран натиснете .

4

Намерете и натиснете Настройки > Свързване на Xperia™ > Възможност за
USB

свързване.

5

Изберете сдвоеното устройство, към което искате да се свържете, след което натиснете
Свържи.

134

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.

background image

Прекъсване на връзка със сдвоено устройство

1

На Начален екран натиснете .

2

Намерете и натиснете Настройки > Свързване на Xperia™ > Възможност за
USB

свързване.

3

Изберете сдвоеното устройство, с което искате да прекъснете връзка.

4

Натиснете Прекъсване на връзката.

Премахване на сдвояване с друго устройство

1

На Начален екран натиснете .

2

Намерете и натиснете Настройки > Свързване на Xperia™ > Възможност за
USB

свързване.

3

Изберете сдвоеното устройство, което искате да премахнете.

4

Натиснете Премахни сдвояв..