Sony Xperia T2 Ultra - Защо ми е необходим акаунт в Google™?

background image

Защо ми е необходим акаунт в Google™?

Вашето Xperia™ устройство от Sony работи с платформата Android™, разработена от Google™.
Серия от Google™ приложения и услуги са налични във Вашето устройство, когато го закупите,
например Gmail™, Google Maps™, YouTube™ и приложението Play Store™, което ви дава достъп
до онлайн магазина Google Play™ за сваляне на приложения за Android™. За да се възползвате

10

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.

background image

пълноценно от тези услуги, имате нужда от акаунт в Google™. Така например акаунт в Google™ е
задължителен, ако искате да:

изтегляте и инсталирате приложения от Google Play™;

синхронизирате имейл, контакти и календар, като използвате Gmail™;

водите чат с приятели чрез приложението Hangouts™;

синхронизирате историята на сърфиране и отметките си чрез уеб браузъра Google Chrome™;

идентифицирате себе си като оторизиран потребител след поправка на софтуера с помощта на
Xperia™ Companion;

намирате, заключвате или изтривате дистанционно загубено или откраднато устройство чрез
услугите my Xperia™ или Android™ Device Manager.
За повече информация относно Android™ и Google™ отидете на http://support.google.com.

Съществено е да запомните потребителското име и паролата на Google™ акаунта си. В
някои ситуации може да е необходимо да се идентифицирате по съображения за
сигурност, като използвате Вашия Google™ акаунт. Ако не успеете да въведете
потребителското име и паролата на Вашия Google™ акаунт в такива ситуации,
устройството Ви се заключва. Освен това, ако имате повече от един Google™ акаунт,
уверете се, че въвеждате подробностите за правилния такъв.

Настройка на акаунт в Google™ на вашето устройство

1

На Начален екран натиснете .

2

Намерете и натиснете Настройки > Акаунти > Добавяне на акаунт > Google.

3

Следвайте съветника за регистрация, за да създадете акаунт в Google™, или влезте в
акаунта си, ако вече имате такъв.

Можете също така да влезете в своя акаунт в Google™ или да създадете такъв чрез
интерактивната настройка при първото стартиране на устройството. Може да създадете
акаунт и онлайн на адрес www.google.com/accounts.