Sony Xperia T2 Ultra - Относно ръководството

background image

Относно ръководството

Това е ръководство Xperia™ T2 Ultra за версия на софтуера Android™ 5.1. Ако не сте
сигурни коя версия на софтуера е инсталирана на устройството ви, можете да проверите чрез
менюто за настройки. За повече информация относно софтуерните актуализации вижте
Актуализиране на устройството на страница 130 .

Проверка на текущата версия на софтуера на устройството ви

1

От Начален екран докоснете .

2

Намерете и докоснете Настройки > За телефона > Версия на Android™.