Sony Xperia T2 Ultra - Сглобяване

background image

Сглобяване

Защитно пластмасово фолио е залепено за екрана. Трябва да го отлепите, преди да използвате
чувствителния на допир екран. В противен случай е възможно чувствителният на допир екран да
не работи правилно.

Поставяне на микро SIM карта

8

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.

background image

1

Поставете нокът в процепа между капачето на слота за микро SIM картата и устройството,
след което свалете капачето.

2

Като използвате нокът, издърпайте държача на микро SIM картата.

3

Поставете микро SIM картата в държача с оцветените в златно контакти на микро SIM
картата нагоре.

4

Поставете държача на микро SIM картата обратно в устройството.

5

Поставете капачето на слота за микро SIM картата обратно на мястото му.

Поставяне на карта с памет

1

Поставете нокът в процепа между капачето на картата с памет и устройството, след което
свалете капачето на картата с памет.

2

Поставете картата с памет в слота за карта с памет с оцветените в златно контакти надолу,
след което избутайте картата с памет до края в слота, докато не чуете щракване.

3

Поставете капачето на картата с памет обратно на мястото му.

Изваждане на микро SIM картата

1

Отстранете капака на слота на микро SIM картата.

2

Издърпайте държача на микро SIM картата.

3

Извадете микро SIM картата.

4

Поставете държача на микро SIM картата обратно в слота.

5

Поставете капачето на слота за микро SIM картата обратно на мястото му.

Изваждане на картата с памет

1

Изключете устройството и отстранете капачето на слота за карта с памет.

2

Натиснете навътре картата с памет и след това бързо я освободете.

3

Поставете капачето обратно.

Можете и да не изключвате устройството, а да демонтирате картата с памет от
Настройки >Съхранение > Демонтир. на SD картата.

9

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.