Sony Xperia T2 Ultra - Редактиране на видеоклипове с приложението Movie Creator

background image

Редактиране на видеоклипове с приложението Movie
Creator

Можете да редактирате видеоклипове, заснети с вашата камера. Например можете да изрязвате
видео до желаната дължина или да регулирате скоростта му. След като запишете редактираното
видео, неговата оригинална и непроменена версия остава в устройството ви.

Изрязване на видеоклип

1

Намерете и натиснете видеоклипа в "Албум", който искате да изпълните.

2

Натиснете върху екрана, за да се покажат лентите с инструменти, след което натиснете
> Изрежи.

3

За да преместите рамката за изрязване в друга част на хронологичната линия, докоснете и
задръжте ръба на рамката за изрязване, и я плъзнете на желаното място, след което
натиснете Прилагане.

4

За да запишете копие на изрязания видеоклип, натиснете Запиши.

Регулиране на скоростта на видеоклип

1

Намерете и натиснете видеоклипа в "Албум", който искате да изпълните.

2

Натиснете върху екрана, за да се покажат лентите с инструменти, след което натиснете
> Скорост.

3

Изберете опция, след което докоснете и задръжте края на хронологичната линия и я
плъзнете в желаната позиция, след което натиснете Прилагане.

4

За да запишете копие на редактирания видеоклип, натиснете Запиши.