Sony Xperia T2 Ultra - Свързване на устройството с безжичен контролер от серията DUALSHOCK™

background image

Свързване на устройството с безжичен контролер от
серията DUALSHOCK™

Може да играете на игри, съхранени на устройството ви, с помощта на безжичен контролер от
серията DUALSHOCK™. Може също така да дублирате екрана на устройството си на телевизор
или друг дисплей. За повече информация относно дублирането на екрана вж. съответния раздел
от ръководството за потребителя.

Установяване на връзка с безжичен контролер DUALSHOCK™3

1

На Начален екран натиснете .

2

Намерете и натиснете Настройки > Свързване на Xperia™ > Безж.
контролер DUALSHOCK™3
.

3

Следвайте инструкциите на екрана, за да сдвоите контролера с устройството си.