Sony Xperia T2 Ultra - Свързване на устройството с USB аксесоари

background image

Свързване на устройството с USB аксесоари

Можете да използвате адаптер за USB хост, за да свържете устройството си с USB аксесоари,
като например USB устройства за съхранение, контролери за игри, USB клавиатури и USB мишки.
Ако USB аксесоарът разполага с micro USB съединител, не е необходим адаптер за USB хост.

Адаптерите за USB хост се продават отделно. Sony не гарантира, че вашето устройство
ще поддържа всички USB аксесоари.

Свързване на USB аксесоар чрез адаптер за USB хост

Свържете адаптера за USB хост към устройството си, след което свържете адаптера към
USB аксесоара.

Възможно е да са необходими допълнителни стъпки или софтуер, за да настроите
контролерите за игри, както и USB аксесоарите за аудио и Ethernet. Sony не гарантира, че
вашето устройство ще поддържа всички USB аксесоари.

Достъп до съдържание на USB устройство за съхранение чрез адаптер за USB
хост

1

Свържете адаптера за USB хост към устройството си, след което свържете адаптера към
USB устройство за съхранение.

2

За достъп до файлове и папки на USB устройството за съхранение използвайте
приложение за управление на файлове, като например File Commander.

Можете също така да отворите съответното приложение за мултимедия на устройството
си, за да прегледате съдържанието директно. Например може да отворите
приложението "Албум", за да разгледате снимките, съхранени на USB устройството за
съхранение.

Прекъсване на връзката на USB устройство за съхранение

1

За да отворите панела с известия, плъзнете лентата на състоянието надолу, след което
натиснете USB паметта е свързана.

2

Натиснете OK.

3

Изключете адаптера за USB хост от устройството.

112

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.

background image

Свързване на USB аксесоар чрез micro USB съединител

Свържете micro USB съединителя на USB аксесоара към вашето устройство.

Sony

не гарантира, че вашето устройство ще поддържа всички USB аксесоари с micro

USB

съединител.