Sony Xperia T2 Ultra - NFC

background image

NFC

Използвайте NFC (Комуникация в близко поле), за да споделяте данни с други устройства,
например видео, снимки, адреси на интернет страници, музикални файлове или контакти. Можете
също така да използвате NFC за сканиране на етикети, които дават повече информация за
продукт или услуга, както и на етикети, които активират определени функции на вашето
устройство.
NFC е безжична технология с максимален обхват от един сантиметър, поради което устройствата,
обменящи данни, трябва да са много близо едно до друго. Преди да можете да използвате NFC,
първо трябва да включите NFC функцията и екранът на вашето устройство да е активен.

NFC

може да не е налична за всички страни или региони.

Включване на функцията NFC

1

На Начален екран натиснете .

2

Намерете и натиснете Настройки > Още.

3

Натиснете превключвателя за включване и изключване до NFC.

Споделяне на контакт с друго устройство с помощта на NFC

1

Уверете се, че NFC функцията на двете устройства е включена и че и двата екрана са
активни.

2

За да видите контактите си, отидете на вашия Начален екран, натиснете иконата на екрана
с приложения, след което натиснетеиконата "Контакти".

3

Натиснете контакта, който искате да споделите.

4

Дръжте обратните страни на вашето и на приемащото устройство опрени една в друга,
така че двете зони за откриване на NFC да се докосват. Когато устройствата се свържат, се
появява миниатюра на контакта.

5

Натиснете миниатюрата, за да стартирате прехвърлянето.

6

Когато прехвърлянето приключи, контактната информация се изобразява на екрана на
приемащото устройство и се записва в него.

113

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.

background image

Споделяне на музикален файл с друго устройство чрез NFC

1

Уверете се, че и двете устройства, вашето и приемащото, имат активирана NFC функция и
че и двата екрана са активни.

2

За да отворите приложението "Музика", натиснете , след което намерете и натиснете .

3

Изберете категорията за музика и прегледайте записа, който искате да споделите.

4

Натиснете записа, за да го изпълните. След това можете да докоснете , за да спрете
временно записа. Прехвърлянето се извършва независимо дали записът се изпълнява,
или е спрян временно.

5

Дръжте вашето устройство и приемащото устройство обърнати с гръб едно към друго, така
че двете зони за откриване на NFC да се докосват. Когато устройствата се свържат, се
появява миниатюра на записа.

6

Натиснете миниатюрата, за да стартирате прехвърлянето.

7

Когато прехвърлянето приключи, музикалният файл се изпълнява незабавно от
приемащото устройство. Едновременно с това файлът се записва в приемащото
устройство.

Споделяне на снимка или видеоклип с друго устройство с помощта на NFC

1

Уверете се, че NFC функцията на двете устройства е включена и че и двата екрана са
активни.

2

За разглеждане на снимки и видеоклипове на вашето устройство отидете на Начален
екран, натиснете иконата на екрана с приложения, след което намерете и натиснете
Албум.

3

Натиснете снимката или видеоклипа, който искате да споделите.

4

Дръжте обратните страни на вашето и на приемащото устройство опрени една в друга,
така че двете зони за откриване на NFC да се докосват. Когато устройствата се свържат, се
появява миниатюра на записа.

5

Натиснете миниатюрата, за да стартирате прехвърлянето.

6

Когато прехвърлянето приключи, снимката или видеоклипът се изобразява на екрана на
приемащото устройство. Едновременно с това елементът се записва в приемащото
устройство.

Споделяне на уеб адрес с друго устройство с помощта на NFC

1

Уверете се, че NFC функцията на двете устройства е включена и че и двата екрана са
активни.

2

На Начален екран натиснете иконата на екрана с приложения.

3

За да отворите уеб браузър, намерете и натиснете Chrome.

4

Заредете уеб страницата, която искате да споделите.

5

Дръжте вашето устройство и приемащото устройство обърнати с гръб едно към друго, така
че двете зони за откриване на NFC да се докосват. Когато устройствата се свържат, се
показва миниатюра.

6

Натиснете миниатюрата, за да стартирате прехвърлянето.

7

Когато прехвърлянето приключи, уеб страницата се изобразява на екрана на приемащото
устройство.

Сканиране на NFC етикети

Устройството ви може да сканира различни видове NFC етикети. Например, то може да сканира
вградени етикети на постер, на реклама на билборд или до продукт в магазин за продажби на
дребно. Можете да получите допълнителна информация, като например уеб адрес.

Сканиране на NFC етикет

1

Уверете се, че NFC функцията на устройството е включена и че екранът е активен.

2

Поставете устройството си над етикета, така че NFC зоната на откриване да го докосва.
Устройството ви сканира етикета и показва полученото съдържание. Натиснете
съдържанието на етикета, за да го отворите.

114

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.

background image

Свързване с NFC съвместимо устройство

Можете да свържете устройството си с друго NFC съвместимо устройство, произведено от Sony,
като например високоговорител или слушалки. Когато установявате такъв вид връзка, потърсете
повече информация в ръководството за потребителя на съвместимото устройство.

За да се осъществи връзката, трябва да активирате Wi-Fi® или Bluetooth® на двете
устройства.