Sony Xperia T2 Ultra - Синхронизиране с онлайн акаунти

background image

Синхронизиране с онлайн акаунти

Синхронизирайте устройството си с контакти, имейли, събития в календара и друга информация
от онлайн акаунти – например имейл акаунти като Gmail™ и Exchange ActiveSync, Facebook™,
Flickr™ и Twitter™. Можете да синхронизирате автоматично данните за подобни акаунти чрез
активиране на функцията за автоматично синхронизиране. Можете и да синхронизирате всеки
акаунт ръчно.

Настройване на онлайн акаунт за синхронизиране

1

На Начален екран натиснете .

2

Натиснете Настройки > Акаунти > Добавяне на акаунт, след което изберете
акаунта, който искате да добавите.

3

Следвайте указанията, за да създадете акаунт, или влезте, ако вече имате такъв.

Ръчно синхронизиране с онлайн акаунт

1

На Начален екран натиснете > Настройки > Акаунти.

2

Под Акаунти изберете типа акаунт, след което натиснете името на акаунта, с който
искате да синхронизирате устройството. Появява се списък с елементи, показващ кои от
тях могат да бъдат синхронизирани с акаунта.

3

Натиснете елементите, които искате да синхронизирате.

Премахване на онлайн акаунт

1

На Начален екран натиснете > Настройки > Акаунти.

2

Под Акаунти изберете типа акаунт, след което натиснете името на акаунта, който искате
да премахнете.

3

Натиснете , след което натиснете Премахване на акаунта.

4

За потвърждение натиснете отново Премахване на акаунта.