Sony Xperia T2 Ultra - Съдържание

background image

Съдържание

Първи стъпки.............................................................................. 7

Относно ръководството........................................................................................... 7
Кратък преглед......................................................................................................... 7
Сглобяване............................................................................................................... 8
Защита на екрана...................................................................................................10
Стартиране на устройството за първи път.......................................................... 10
Защо ми е необходим акаунт в Google™?........................................................... 10
Зареждане на устройството.................................................................................. 11

Запознаване с основните функции.......................................13

Използване на чувствителния на допир екран.................................................... 13
Заключване и отключване на екрана................................................................... 15
Начален екран........................................................................................................ 15
Екран с приложения...............................................................................................17
Навигиране на приложения...................................................................................18
Малки приложения................................................................................................. 19
Графични обекти.................................................................................................... 20
Бързи клавиши и папки..........................................................................................20
Фон и теми.............................................................................................................. 21
Управление на батерията и захранването...........................................................22
Заснемане на екрана (скрийншот)........................................................................23
Известия..................................................................................................................24
Икони в лентата на състоянието...........................................................................26
Общ преглед на приложенията.............................................................................28

Изтегляне на приложения....................................................... 30

Изтегляне на приложения от Google Play™.........................................................30
Изтегляне на приложения от други източници.................................................... 30

Интернет и мрежи..................................................................... 31

Търсене в уеб......................................................................................................... 31
Настройки за интернет и MMS ............................................................................. 31
Wi-Fi® ..................................................................................................................... 32
Споделяне на връзката за мобилни данни.......................................................... 34
Контрол върху използването на данни.................................................................35
Избор на мобилни мрежи...................................................................................... 36
Виртуални частни мрежи (VPN)............................................................................ 37

Синхронизиране на данни на устройството ви.................. 38

Синхронизиране с онлайн акаунти....................................................................... 38
Синхронизиране с Microsoft® Exchange ActiveSync®..........................................38

Основни настройки.................................................................. 40

Достъп до настройките.......................................................................................... 40

2

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.

background image

Звук, тон на звънене и сила на звука .................................................................. 40
Защита на SIM картата ......................................................................................... 42
Настройки на екрана..............................................................................................43
Daydream.................................................................................................................44
Заключване на екрана........................................................................................... 45
Автоматично отключване на вашето устройство................................................ 46
Езикови настройки..................................................................................................50
Дата и час............................................................................................................... 50
Mobile BRAVIA® Engine..........................................................................................50
Подобряване на изходящия звук.......................................................................... 51

Въвеждане на текст................................................................. 52

Екранна клавиатура............................................................................................... 52
Телефонна клавиатура..........................................................................................53
Гласово въвеждане на текст................................................................................. 54
Редактиране на текст.............................................................................................54
Персонализиране на екранната клавиатура........................................................55

Повикване.................................................................................. 57

Провеждане на разговори..................................................................................... 57
Приемане на обаждания........................................................................................58
Текущи разговори...................................................................................................60
Използване на регистъра на повикванията......................................................... 60
Пренасочване на обаждания................................................................................ 61
Ограничаване на обажданията............................................................................. 61
Разговори с няколко души..................................................................................... 62
Конферентни разговори.........................................................................................63
Гласова поща..........................................................................................................63
Спешни повиквания............................................................................................... 64

Контакти .................................................................................... 65

Прехвърляне на контакти...................................................................................... 65
Търсене и преглед на контакти............................................................................. 66
Добавяне и редактиране на контакти................................................................... 67
Добавяне на медицинска информация и информация за контакти за
спешни случаи........................................................................................................68
Предпочитани и групи............................................................................................70
Изпращане на информация за контакт.................................................................70
Предотвратяване на дублиране на записи в приложението Контакти.............. 70
Създаване на резервни копия на контактите.......................................................71

Съобщения и чат...................................................................... 72

Четене и изпращане на съобщения......................................................................72
Организиране на съобщенията.............................................................................73
Осъществяване на обаждане от съобщение.......................................................74
Настройки за съобщения.......................................................................................74

3

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.

background image

Незабавни съобщения и видео чат...................................................................... 74

Имейл..........................................................................................75

Настройка на имейл...............................................................................................75
Изпращане и получаване на имейл съобщения..................................................75
Организиране на имейл съобщенията................................................................. 76
Настройки за имейл акаунт................................................................................... 77
Gmail™.................................................................................................................... 77

Музика ........................................................................................79

Прехвърляне на музика към вашето устройство ................................................79
Слушане на музика................................................................................................ 79
Меню на началния екран на приложението "Музика"......................................... 81
Списъци за изпълнение.........................................................................................82
Споделяне на музика.............................................................................................82
Подобряване на звука............................................................................................83
Разпознаване на музика с TrackID™.................................................................... 83

FM

радио.................................................................................... 85

Слушане на радио..................................................................................................85
Предпочитани радио канали................................................................................. 86
Настройки на звука.................................................................................................86

Камера........................................................................................ 87

Правене на снимки и видеоклипове..................................................................... 87
Откриване на лица................................................................................................. 88
Добавяне на географската позиция към снимките..............................................88
Общи настройки на камерата................................................................................89
Настройки на фотоапарата................................................................................... 92
Настройки на видеокамерата................................................................................95

Разглеждане на снимки и видеоклипове в "Албум"..........99

Разглеждане на снимки и видеоклипове..............................................................99
Споделяне и управление на снимки и видеоклипове....................................... 100
Редактиране на снимки с приложението "Редактор на снимки".......................101
Редактиране на видеоклипове с приложението Movie Creator........................ 102
Скриване на снимки и видеоклипове..................................................................102
Меню на началния екран на "Албум"..................................................................103
Разглеждане на снимките ви върху карта..........................................................104

Видеоклипове......................................................................... 106

Гледане на видеоклипове с приложението „Видео“..........................................106
Прехвърляне на видеосъдържание на устройството .......................................107
Управление на видео съдържание..................................................................... 107
Услуга PS Video....................................................................................................108

Свързване................................................................................109

Безжично дублиране на екрана на устройството на телевизор.......................109
Споделяне на съдържание с DLNA Certified™ устройства...............................109

4

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.

background image

Свързване на устройството с USB аксесоари................................................... 112
Свързване на устройството с безжичен контролер от серията
DUALSHOCK™..................................................................................................... 113
NFC........................................................................................................................113
Безжична технология Bluetooth®........................................................................ 115
Настройка One-touch............................................................................................117

Интелигентни приложения и функции, които пестят

време........................................................................................ 118

Управление на аксесоарите и настройките с приложението Smart
Connect™.............................................................................................................. 118
Използване на устройството като център за фитнес с ANT+™....................... 120
Използване на устройството като портфейл..................................................... 120

Пътуване и карти....................................................................121

Използване на услуги за местоположение.........................................................121
Google Maps™ и навигация.................................................................................121
Използване на трафика на данни при пътуване................................................122
Самолетен режим................................................................................................ 122

Календар и будилник.............................................................123

Календар...............................................................................................................123
Аларма и часовник............................................................................................... 124

Достъпност.............................................................................. 127

Жестове за увеличение....................................................................................... 127
Голям текст........................................................................................................... 127
Корекция на цвета................................................................................................127
Опростен начален екран..................................................................................... 127
Съвместимост със слухови апарати...................................................................128
TalkBack................................................................................................................ 128
Режим на текстофон (Телефонна пишеща машина)........................................ 128
Бавно говорене.....................................................................................................128

Поддръжка и ремонт..............................................................129

Поддръжка за вашето устройство...................................................................... 129
Компютърен инструмент......................................................................................129
Актуализиране на устройството..........................................................................130
Намиране на загубено устройство .....................................................................131
Намиране на идентификационния номер на устройството.............................. 131
Памет и съхранение.............................................................................................132
Управление на файлове с помощта на компютър.............................................134
Създаване на резервни копия и възстановяване на съдържание...................135
Изпълнение на тестове за диагностика на вашето устройство........................137
Нулиране на приложенията.................................................................................137
Рестартиране и връщане в начално състояние на Вашето устройство..........138
Рециклиране на устройството.............................................................................139

5

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.

background image

Ограничения на услуги и функции...................................................................... 139
Правна информация............................................................................................ 140

6

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.