Sony Xperia T2 Ultra - Meni početnog ekrana aplikacije Muzika

background image

Meni početnog ekrana aplikacije Muzika

Meni početnog ekrana aplikacije Muzika daje vam pregled svih pjesama na uređaju. Iz

tog menija možete upravljati albumima i listama reprodukcije te organizirati muziku prema

raspoloženju i brzini pomoću kanala SensMe™.

1

Povratak na početni ekran aplikacije Muzika

2

Prikaz sadašnjeg redoslijeda reproduciranja

3

Pretraživanje svih izvođača

4

Pretraživanje svih albuma

5

Pretraživanje svih pjesama

6

Pretraživanje muzičke biblioteke i filtriranje po izvođaču, albumu ili nazivu pjesme

7

Pretraživanje svih listi reprodukcije

8

Reproduciranje dijeljenje muzike na drugom uređaju

9

Prikažite sve fajlove na koje ste pretplaćeni ili koje ste preuzeli u aplikaciji Podcast

10 Otvaranje menija postavki za aplikaciju Muzika

Otvaranje menija početnog ekrana aplikacije Muzika

1

Iz Početni ekran, kucnite , a zatim pronađite i kucnite .

2

Udesno povucite lijevu ivicu ekrana.

Povratak na početni ekran aplikacije Muzika

Kada je otvoren meni početnog ekrana aplikacije Muzika, kucnite

Početna.

Kada je otvoren meni početnog ekrana aplikacije Muzika, kucnite ekran desno od

menija.

Za ažuriranje muzike najnovijim informacijama

1

Iz početnog ekrana aplikacije Muzika, kucnite na

Postavke.

2

Kucnite na

Preuzimanje info. o muzici > Pokrenuti. Vaš uređaj traži na mreži i

preuzima najnovije dostupne slike albuma i podatke o pjesmama za vašu muziku.

Brisanje pjesme

1

Na meniju početnog ekrana aplikacije Muzika pretražite pjesmu koju želite izbrisati.

2

Dodirnite i držite naslov pjesme, a zatim kucnite

Izbriši na spisku koji se prikaže.

3

Ponovo kucnite

Izbriši za potvrdu.