Sony Xperia T2 Ultra - Korištenje prometa podataka tokom putovanja

background image

Korištenje prometa podataka tokom putovanja

Kada putujete izvan dometa matične mobilne mreže, moguće je da će vam zatrebati

pristup internetu preko mobilnog prometa podataka. U tom slučaju trebate aktivirati

roming podataka na uređaju. Preporučuje se da unaprijed provjerite važeće troškove

prijenosa podataka.

Aktiviranje rominga podataka

1

Na ekranu Početni ekran kucnite .

2

Pronađite i kucnite

Postavke > Više > Mobilne mreže.

3

Povucite klizač pored

Roming podataka udesno.

Ne možete aktivirati roming podataka ako je veza za prijenos podataka deaktivirana.